2013 - Velké Meziříčí, Galerie v Podloubí a Galerie u Bašty